Hyperaktivitetsforstyrrelse med opmærksomhedsunderskud dækker en række neurologiske sygdomme, som berører millioner af mennesker på verdensplan. Engang blev de overvejende forbundet med "ustyrlige" børn, men det er ved at blive klart, at det påvirker langt flere mennesker end oprindeligt antaget. Denne nye forståelse af sygdommen og den stigende diagnosticering af den hos voksne har ført til en ny bølge af interesse for alternative behandlinger. Der er også en øget anerkendelse af de mange positive aspekter, der er forbundet med ADHD - f.eks. spontanitet, kreativitet og evnen til at hyperfokusere. Dette har også drevet det samme ønske om alternative behandlinger, der styre i stedet for kedelig symptomer og særheder ved denne tilstand. 

Traditionel ADHD-medicin

Der er flere lægemidler, der er kendt for deres rolle som behandling af ADHD. Disse omfatter Adderall, Ritalin, Welbuitrin og Concerta, som kom ind i offentlighedens bevidsthed i 90'erne, da ADHD-diagnoserne havde deres første boom. 

Bart var et af 90'ernes ADHD-ikoner (via Wikimedia Commons)

Adderall til behandling af ADHD

Adderall er et stimulerende middel til centralnervesystemet. Det bruges oftest til at håndtere ADHD. Den måde, det virker på, er ved at øge dopamin og noradrenalin hjernens to neurotransmittere. Disse er vigtige for at regulere opmærksomhed og fokus, blandt andre kognitive funktioner. De viser sig ofte at være udtømt hos personer med ADHD. 

En af de største fordele ved Adderall er, at det meget hurtigt afhjælper symptomerne. Personer med ADHD, der tager Adderall, rapporterer om en mærkbar forbedring af deres koncentration og fokus inden for en time efter indtagelse af Adderall. Denne hurtighed er især nyttig for dem, der har brug for at styre deres symptomer dagligt for at præstere specifikt til arbejde eller skole. 

Adderall er dog ikke uden ulemper. En primær bekymring er risikoen for afhængighed eller afhængighed. Det kan være vanedannende og har et højt misbrugspotentiale - hvilket har ført til, at det er kategoriseret som et kontrolleret stof i liste II. Desuden kan de, der bruger det i længere perioder, udvikle en tolerance. De har således brug for en højere dosis for at opnå den samme symptomlindring. 

Foto af Ksenia Yakovleva på Unsplash

Forskningen og risiciene: Adderall

Da en meta-analyse af 20 undersøgelser fra den American Academy of Child and Adolescent Psychiatry's Journal blev udført, viste det sig, at stimulerende medicin, såsom Adderall, var effektiv til at forbedre opmærksomheden og arbejdshukommelsen hos børn med ADHD. De risici, som vi har beskrevet ovenfor, blev dog også anerkendt. Det betyder, at sundhedspersonale skal vurdere risici og fordele ved Adderall meget nøje, før de ordinerer det, og efterfølgende overvåge den enkelte nøje. 

Anden traditionel ADHD-medicin

Andre traditionelle ADHD-medikamenter som Ritalin og Concerta virker på samme måde som Adderall, idet de også øger niveauerne af noradrenalin og dopamin i hjernen. Deres virkning kan dog variere afhængigt af, hvordan de er formuleret og tilført kroppen. Dette ændrer deres effektivitet, bivirkninger og sikkerhed som helhed. 

Med hensyn til effektivitet i behandlingen af ADHD er Ritalin og Concerta blevet fundet lige så effektive som Adderall på grundlag af forskellige metaanalyser af undersøgelser. Ligesom Adderall kan de dog give bivirkninger som irritabilitet, søvnløshed og appetitløshed. Det er vigtigt at bemærke, at alvorligheden af disse bivirkninger varierer afhængigt af den enkelte person, doseringen og formuleringen af lægemidlet. 

De langsigtede virkninger af traditionel medicinering 

Traditionel ADHD-medicin er stimulanser. Det betyder, at hvis du beslutter dig for at stoppe eller "trække dig tilbage" fra disse lægemidler, kan du opleve ubehagelige bivirkninger. Når man trækker sig tilbage fra et lægemiddel som Ritalin, kan psykologiske symptomer dukke op. Disse omfatter depression, angst, apati, irritabilitet og træthed. Du kan også mærke, at ADHD-symptomer som f.eks. koncentrationsbesvær og søvnløshed vender tilbage. 

Mikrodosering som alternativ behandling af ADHD

Som du kan forestille dig, er den traditionelle medicin en vigtig del af ADHD'ernes liv, men potentialet for negative bivirkninger og afhængighed har fået mange til at længes efter en anden, naturlig mulighed. Det er her, psykedeliske stoffer kommer ind i billedet. Der er voksende beviser for, at praksis med psykedelisk mikrodosering kan tilbyde et reelt alternativ, der kan revolutionere behandlingen af ADHD

(via Unsplash)

Hvad er mikrodosering?

Mikrodosering er en metode, hvor man indtager en meget lille dosis af et stof, typisk et psykedelisk stof, for at opnå terapeutiske fordele uden de hallucinogene virkninger, der er forbundet med større doser. Mikrodosering af psykedeliske stoffer (f.eks. psilocybin fra magiske svampe eller trøfler eller LSD) er kommet til at blive forbundet med alt fra behandling af depression, angst og OCD til at forbedre den generelle kreativitet, fokus, og stemning. 

Sammenlignet med at tage en fuld dosis Adderall, Ritalin eller anden traditionel ADHD-medicin har mikrodosering vist sig at give langt færre bivirkninger og ingen risiko for afhængighed. Derudover er psilocybin en helt naturligt stof, i modsætning til traditionelle lægemidler. Undersøgelser af emnet er dog stadig i sin vorden, selv om de er lovende. 

Magiske trøfler er en populær form for psilocybinmikrodosis

Forskningen i mikrodosering af ADHD

I 2020 vil en undersøgelse fra den Journal of Psychopharmacology  fandt en sammenhæng mellem mikrodosering af LSD og forbedret opmærksomhed og kognitiv fleksibilitet hos voksne. Selv om denne undersøgelse ikke specifikt fokuserede på voksne med ADHD, antyder den, at mikrodosering kan gavne kognitive funktioner. 

I 2021 vil en undersøgelse offentliggjort i Scientific Reports, undersøgte personer, der selv rapporterede, at de mikrodoserede for at håndtere deres ADHD. Resultaterne viste, at størstedelen af deltagerne oplevede en forbedring af deres fokus og opmærksomhed. De fandt også en reduktion i symptomer på depression og angst. Denne undersøgelse omfattede dog ikke en kontrolgruppe til sammenligning.

I 2022 vil en banebrydende undersøgelse blev offentliggjort i Frontiers in Psychiatry af forskere fra Maastricht Universitet. De undersøgte over 200 voksne deltagere med ADHD og fandt ud af, at mikrodosering reducerede deres symptomer betydeligt og øget generel følelse af velvære. Dette banebrydende resultat legitimerede effektiviteten af mikrodosering som et alternativ til større, trippende doser. 

Endelig venter vi i øjeblikket på resultaterne af en forsøg, meddelt af MindMed i december 2021. Den skal undersøge LSD-mikrodosering som behandling af ADHD hos voksne. Forsøget vil være en pioner på dette særlige område. Det vil omfatte 52 voksne med ADHD, som vil få 20 mikrogram LSD (eller en placebo) to gange ugentligt i 6 uger. Forskerne vil derefter vurdere, om der er en forskel mellem symptomerne hos dem, der fik placebo, og dem, der fik LSD-mikrodosis. Resultaterne forventes at foreligge senere i år (2023)

Mikrodosering af psykedeliske stoffer vs. traditionelle lægemidler: Hvad er for dig?

Når valget mellem disse muligheder skal træffes, er der forskellige individuelle faktorer, der skal tages i betragtning. Det drejer sig bl.a. om alder, livsstil, sygehistorie og personlige præferencer. 

Alder: Alder er en vigtig faktor, når du skal vælge ADHD-medicin. Mikrodosering af psykedeliske stoffer er f.eks. kun egnet til voksne. Nogle traditionelle lægemidler er formuleret specielt til unge voksne og børn og administreres af forældrene, hvilket mindsker risikoen for misbrug. På samme måde kan ældre voksne også have andre behov. 

Medicinsk historie: Medicinske tilstande som f.eks. hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk kan gøre visse lægemidler mere risikable eller mindre hensigtsmæssige. Hvis patienten tager anden medicin, vil dette også påvirke valget af behandling. 

Foto af CDC på Unsplash

Livsstil: Mange mennesker vælger en bestemt medicin, fordi den passer til deres livsstil og beskæftigelse. 

En lys fremtid for mikrodosering

Føler du dig splittet mellem mikrodosering eller traditionel ADHD-medicin? Det er værd at bemærke, at de fysiologiske virkninger i forbindelse med mikrodosering af psykedeliske stoffer er langt mindre end med stoffer som Adderall og Ritalin. Derudover er virkningerne (eller efterglød) af en mikrodosis har tendens til at fortsætte i de følgende dage, hvilket betyder en langt mere afslappet doseringsordning. Og den anbefalede tidsplan (mikrodosering hver anden dag/ hver 3. dag) forhindrer, at der opbygges tolerance. Endelig øger mikrodosering faktisk humøret og reducerer stressniveauet. Dette gør det helt modsat af traditionel medicin, der kan øge irritabilitet og angst. 

ADHD-forstyrrelser er et stort og bredt spektrum. Det er vigtigt at finde ud af, hvad der fungerer for dig individuelt og hjælper dig til at være dit bedste selv. Heldigvis er forskningen i mikrodosering til ADHD meget lovende, og der er sikker på, at der er en lys fremtid forude.

Foto af Laura Pratt på Unsplash