De psychedelische renaissance vertoont geen teken van vermindering.

Stoffen zoals psilocybine van paddo's en truffels, die vroeger als louter recreatief werden beschouwd, worden nu bestudeerd als de volgende grote stap in de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen. Echter, het onderzoek dat tot nu toe is gedaan heeft zich alleen gericht op neurotypisch vrijwilligers. Hoe zit het met individuen die unieke hersenbanen hebben, zoals volwassenen met autisme? Hoe zouden de wonderen van psilocybine werken op neurodivergente geesten? 

Inderdaad, een nieuwe vraag komt in de wereld van de wetenschap. Kunnen paddo's en magische truffels nieuwe voordelen bieden voor autistische volwassenen, die misschien niet alleen willen overleven - maar ook gedijen! - in een wereld die hun behoeften grotendeels over het hoofd heeft gezien?

Nieuwe Psilocybine Studie voor Autistische Volwassenen

Onderzoekers van het King College London's Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) maken zich op voor een nieuwe studie naar de effecten van psilocybine op autistische volwassenen. Het aanstaande project, met de codenaam Psilaut, zal duiken in hoe psilocybine de unieke hersenbanen bij autistische volwassenen, in tegenstelling tot niet-autistische vrijwilligers. 

(Foto via Wholecelium)

Deze studie zal de eerste in zijn soort zijn om psilocybine te testen bij volwassenen met autisme. Om geen ruimte voor twijfel te laten in de wereld van de geneeskunde, zal Psilaut ook dubbelblind, gerandomiseerd en placebogecontroleerd zijn. Hoofdonderzoeker Prof. Grainne McAlonan, hoogleraar Translationele Neurowetenschappen aan King's IoPPN, lichtte hun verwachtingen voor het project toe in een persbericht:

"Ik ben zeer verheugd dat COMPASS Pathways ons onderzoek naar de hersenwetenschap van neurodiversiteit steunt. Ons doel op lange termijn is om meer en beter op maat gesneden keuzes voor autisten en die met verwante aandoeningen. Voordat we aan klinische proeven beginnen, moeten we de hersenmechanismen bij mensen met autisme echt begrijpen."

Professor McAlonan had reeds verscheidene andere onderzoeksinspanningen op het gebied van autisme geleid. Deze keer wordt Psilaut mede gesponsord door King's IoPPN en de South London and Maudsley NHS Foundation Trust. COMPASS Pathways levert het bestanddeel van de studie, COMP360 psilocybine genaamd. Veertig autistische en 30 niet-autistische volwassenen zullen deelnemen aan het onderzoek. 

Hoop voor neurodiverse mensen

De studie, die plaatsvindt aan King's IoPPN, zal uitwijzen of serotonine (aka de "gelukkig hormoon") werkt verschillend in de hersennetwerken van respectievelijk autistische en niet-autistische volwassenen. Serotonine signalering is ook de chemische stof in de hersenen die het meest in verband staat met "trippy" effecten. Met behulp van gedragstaken en hersenscans zullen de wetenschappers precies kunnen vaststellen hoe psilocybine het serotoninesysteem verandert. 

(Foto door Aedrian op Unsplash)

Klara, een deelneemster aan een eerdere studie naar autisme, was verheugd te horen dat wetenschappers nu meer neurodiversiteit nastreven in hun psychedelisch onderzoek. En met behulp van psilocybine zouden ze wel eens in staat kunnen zijn om de unieke hersenpatronen van autisten in kaart te brengen. Het is een zeer persoonlijke zaak voor Klara, zoals ze uitlegde: 

"Mijn zoon en ik hebben allebei autisme, en dat kan soms een uitdaging zijn. Ik ben blij dat onderzoekers kijken naar wat een autistisch brein anders maakt van een neurotypische. Het geeft me hoop dat we in de toekomst misschien nieuwe manieren ontdekken om mensen en gezinnen die hulp nodig hebben te ondersteunen, en dat de samenleving neurodiverse mensen meer gaat accepteren."

Tekenen en Symptomen van Autisme

Volgens de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, is het aantal autisten verdrievoudigd sinds 2000, van 0,67 procent van de 8-jarigen tot 1,85 procent. Desondanks is autisme nog steeds een van de meest onbegrepen aandoeningen in de samenleving. Aangezien de kenmerken zich op een spectrum bevinden, kan autisme zelf moeilijk te definiëren zijn. 

(Foto door MissLunaRose12 op Wikimedia Commons)

Er zijn bepaalde tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand zich in het spectrum bevindt. Ze hebben vaak moeite met communicatie en het vormen van emotionele en sociale banden met de mensen om hen heen. Ze kunnen ook overweldigd raken door zintuiglijke prikkels zoals geluiden, lichten en geuren. 

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), komen de volgende symptomen voor bij mensen in het autisme spectrum:

  • Vermijden van oogcontact
  • Vertraagde spraak- en communicatievaardigheden
  • Afhankelijkheid van regels en routines
  • Van streek raken door relatief kleine veranderingen
  • Onverwachte reacties op geluiden, smaak, aanblik, tast en reuk
  • Moeite om de emoties van andere mensen te begrijpen
  • Focussen op of geobsedeerd raken door een beperkt aantal interesses of objecten
  • Herhalend gedrag, zoals met de handen wapperen of schommelen
  • Kinderen die na 12 maanden niet op hun naam reageren
  • Kinderen wijzen niet naar objecten in de verte met 14 maanden.

Nieuwe opties vinden

Dr. Guy Goodwin, Chief Medical Officer bij COMPASS Pathways, deelde zijn opwinding over de komende psilocybine studie:

"We zijn blij dat we dit innovatieve onderzoek kunnen financieren, het eerste in zijn soort waarbij psilocybine wordt gebruikt bij volwassenen met autisme. We hopen dat deze studie meer inzicht geeft in hoe de serotonine systeem betrokken is bij autisme. Voor autisten die een behandeling zoeken voor symptomen die onrust veroorzaken, kan dit onderzoek de eerste stap zijn in het vinden van nieuwe opties."

Psilaut zelf zal worden uitgevoerd door Tobias Whelan, PhD student aan King's en onderzoeker bij COMPASS Pathways. Hij staat onder toezicht van Professor Declan Murphy en Dr. Nicolaas Puts van King's IoPPN, die ook onderzoekers zijn in het onderzoek. Professor Sir Simon Baron-Cohen en Dr. Carrie Allison bij de Centrum voor onderzoek naar autisme aan de Universiteit van Cambridge zullen ook meewerken en als externe adviseurs optreden. 

Psychedelica en autisme

Dit is niet de eerste keer dat wetenschappers psychedelica hebben getest als een manier om autistische volwassenen te helpen. In 2017 had de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) MDMA gebruikt om sociale angst bij autistische volwassenen te behandelen, in een proef van 12 deelnemers. De studie toonde aan "snelle en duurzame verbetering in sociale angst symptomen"die gebruikelijk zijn bij hen die behoren tot de autismespectrum.

(Foto door MissLunaRose12 op Wikimedia Commons)

Berra Yazar-Klosinski, een van de auteurs van de studie, vertelde Filter dat de sociale strijd van haar autistische broer de belangrijkste motivatie was voor haar onderzoek:

"Hij is in de 40, en hij woont nog thuis bij mijn ouders. En dus was ik altijd erg gemotiveerd om te proberen een manier vinden om hem te helpen."

Hoewel het om een kleinschalige studie ging, waren de gegevens veelbelovend voor het gebruik van MDMA bij autismesymptomen. Yazar-Klosinski vertelde Filter in hetzelfde interview:

"De resultaten hadden een grote effectgrootte, wat betekent dat het een sterk signaal is dat we in staat zouden kunnen zijn om de sociale angstsymptomen waar ze last van hadden te verlichten. We hadden een zes-maanden follow-up en veel van de deelnemers hadden hun leven volledig veranderde na de studie. Dit waren mensen die nooit hun ouderlijk huis hadden verlaten. 

"En na de studie, verhuisden ze, en begonnen ze met school, en gingen ze bij een voetbalteam. Al deze dingen die echt veel van hen vergden sociale interactieze waren helemaal in orde."

Geen genezing voor autisme zelf

Het is belangrijk te weten dat psychedelische verbindingen, zoals psilocybine en MDMA, niet worden bestudeerd als een "geneesmiddel" voor autisme als aandoening. Ze worden eerder gebruikt om autisten te helpen zich meer op hun gemak te voelen in hun omgeving. 

Yazar-Klosinski verduidelijkte aan Filter de effecten van psychedelica op de autistische geest:

"Het deel dat we kunnen behandelen is het sociale angst en het trauma dat komt met autistisch zijn. 

"Wanneer de deelnemers onder invloed waren, voelden ze niet echt dat er soms iets anders was, wat interessant was. Ze leven hun leven al in een behoorlijk veranderde toestand. Dus, met de psychedelische bovenop leek het niet zo anders.

"Zolang ze een manier vinden die past bij hoe hun hersenen functioneren en werk vinden dat de moeite waard is, is het vaak mogelijk voor hen om volledig vervullende levens. Eigenlijk, denk ik niet dat autistisch zijn een mentale gezondheidstoestand is. Het is meer een manier van zijn."

Misschien zei Anya Ustaszewski het het beste in The Guardian, dat "mensen in het autistisch spectrum zijn meer gehandicapt door de maatschappij dan door hun autisme."

Autistische Psychonauten

Toen Aaron Paul Orsini 23 was, werd hij gediagnosticeerd als autistisch. 

Hij was altijd op "mental rumination mode" tot het punt dat hij gevangen werd door zijn gedachten. Op zijn 27ste probeerde hij voor het eerst LSD, in een poging om de wereld buiten zichzelf te begrijpen en ermee in contact te komen. De psychedelische ervaring veranderde zijn leven voorgoed, zoals Orsini vertelde Filter:

"Voor mijzelf was het het besef komen dat ik een soort energetische signatuur miste van andere wezens in mijn nabijheid. Psychedelica lieten me zien dat er iets anders dan de stem in mijn hoofd om door de wereld te navigeren.

"Ik had de gebruikelijke psychedelische ervaring die veel mensen zouden melden, wat betreft verbinding met de natuur, met mezelf, en een gevoel van eenheid of verwondering. Maar wat opviel was een diep soort [ervaring] die wordt aangeduid als interoceptieve verwerking. En dit soort verhoging van mijn vermogen om innerlijke gevoelens te detecteren. "

Aaron Paul Orsini met zijn boek, Autisme aan de LSD. (Foto via https://www.autismonacid.com/) 

De impact van Orsini's psychedelische ervaring was zo groot dat hij er een boek over schreef, genaamd "Autisme onder invloed: Hoe LSD me hielp mijn autistische percepties te begrijpen, te navigeren, te veranderen en te appreciëren.. Hij maakte er ook een website bij, AutismOnAcid.com. Andere autisten die met psychedelica hadden geëxperimenteerd, stuurden hem al snel berichten. Een van deze gelijkgestemde personen was Justine Lee, een afgestudeerde student farmacologie aan de Universiteit van Californië. 

Bonding over Zoom

Toen COVID kwam en de wereld in feite stillegde, begonnen Orsini en Lee elke week Zoom-bijeenkomsten te organiseren om met andere autistische mensen over psychedelica te praten. De twee vrienden waren toen medeoprichters van de Autistische Psychedelische Gemeenschap om ervaringen van neurodivergente mensen te verzamelen. Deze unieke verhalen werden later gebundeld in een boek genaamd "Autistische Psychedelica"

"Wat we echt proberen te doen is dit gesprek op te bouwen en er een ruimte voor te creëren," Orsini vertelde Filter. "En één van de vragen is, vinden deze veranderingen alleen plaats tijdens de blootstelling aan deze stoffen? Dragen deze veranderingen zich voort?"

Autisme Psychedelische Gemeenschap

Eén zo'n verhaal komt van Thomas:

"Vóór psychedelica, als ik buiten een hond hoorde blaffen, of een luide auto, of een deur die dichtsloeg, of iemand die een bord liet vallen, werd ik heel boos, bijna razend, vooral als ik me probeerde te concentreren. En dit is vandaag 100% verdwenen. Als er ergens een hard geluid is, doet het geen pijn meer. Ik ben helemaal kalm."

(Foto door Darryl Leja, NHGRI op Flickr)

Medeoprichter Lee was dankbaar voor de kans om verhalen als die van Thomas te horen, al was het maar via Zoom en chatberichten. Ze vertelde Filter:

"Het is een verbazingwekkende reis geweest. Ik kan niet genoeg dankbaarheid uitspreken voor alle leden van de gemeenschap die hun verhalen hebben gedeeld, en die me gewoon hebben toegestaan aanwezig te zijn en naar hen te luisteren."

Gesprekstherapie is nog steeds de sleutel

Hoewel de onderzoeken naar psilocybine en MDMA veelbelovend zijn voor het verlichten van de sociale angst en trauma's van autistische volwassenen, benadrukken experts dat psychedelica alleen geen blijvende resultaten garanderen. Om psychedelische middelen echt effectief te laten zijn, moeten ze gecombineerd worden met gesprekstherapie.

Yazar-Klosinki uitgelegd aan Filter:

"Het is niet genoeg om alleen de deur te openen, je moet door de deur lopen, en daarna nieuwe verbindingen maken. Elk psychedelicum dat zo'n veranderde toestand creëert, dat in staat is de hersenen opnieuw te bedraden, zou zo'n opening creëren...Het is echt die integratie [en] psychotherapie die, denk ik, waar het is echt belangrijk om zowel de voorbereiding als de integratie te hebben."

Wat is het volgende?

In 2022 weten wetenschappers meer over psychedelica dan ooit tevoren. Er is steeds meer solide bewijs dat psychedelica de "plasticiteit" van de hersenen kunnen stimuleren, waardoor ze gedachtepatronen kunnen veranderen en nieuwe neurale verbindingenom die te vervangen die verloren zijn gegaan door depressie en trauma. 

(Foto via Wholecelium)

Nieuw onderzoek heeft ook aangetoond dat psilocybine net zo effectief als gewone antidepressiva. En nu de Food and Drug Administration (FDA) zowel psilocybine als MDMA heeft bestempeld als "baanbrekende therapieën"zie je in de niet zo verre toekomst misschien eerder op paddo's gebaseerde medicijnen in de apotheek.

Inderdaad, psilocybine heeft de potentie om het leven van autistische volwassenen ten goede te veranderen. De aankomende eerste studie van het King's College in Londen zal licht werpen op hun unieke perspectief en manieren vinden om het makkelijker te maken. 

Dat is een grote overwinning voor de mensheid over de hele linie!