Wanneer we trauma's ervaren, komen ze vanuit een onbewuste plaats naar boven, automatisch via ons zenuwstelsel.

Hoe trauma het lichaam beïnvloedt

We voelen ons gevangen, zonder keuzes, onze angst is overweldigend en we hebben het gevoel dat we niet in staat zijn om te reageren of ermee om te gaan. Dit beïnvloedt ons dagelijks leven enorm en koppelt ons los van de mensen om ons heen. Na verloop van tijd tast een onbehandeld trauma ons lichaam aan en kan het zich uiten als symptomen zoals angst, depressie, OCD, stress en chronische pijn. Dit komt omdat wanneer we niet over de middelen beschikken om traumatische gebeurtenissen te verwerken, deze energie vast kan komen te zitten in ons lichaam, in ons zenuwstelsel, en ons mentaal, fysiek en emotioneel beïnvloedt. 

Foto door M. op Unsplash

Psychedelica kunnen ons helpen om trauma's te verwerken.

Psychedelica kunnen een belangrijke rol spelen bij de genezing en verwerking van trauma. Sommige mensen zijn zich ervan bewust dat ze een trauma hebben. Afhankelijk van hoe het hen beïnvloedt, kunnen ze bang zijn of zich verzetten tegen de toegang ertoe. Mensen die zich er niet van bewust zijn, kunnen dezelfde gedragspatronen herhalen zonder te beseffen dat het trauma de oorzaak is. In welke situatie je je ook bevindt, toegang krijgen tot en het bereiken van je onderbewustzijn zal deel uitmaken van je genezing. 

Psychedelica, zoals psilocybine van paddo's, kan een opening creëren. Ze bieden een uitnodiging om deze verdrongen delen van jezelf te onderzoeken. Als je begint met het verwerken van een trauma, kan dat een scala aan emoties oproepen die verontrustend, verontrustend of verwarrend kunnen zijn. Je zenuwstelsel ondersteunt de communicatie door je hele lichaam, en psychedelica kunnen helpen dit te reguleren. Deze regulering kan je ervaring verlichten en je helpen om in een 'parasympathische' toestand te blijven. Dit betekent dat je je niet in paniek voelt, maar rustig en kalm blijft. 

via Unsplash

Deze kalmte betekent dat we meer kunnen geven en ontvangen tijdens onze genezingsreis. In sommige gevallen kan het trauma worden vergeten, maar gewoonten, patronen en rituelen kunnen diep in het lichaam geworteld zijn. Psilocybine, en andere natuurlijke psychedelica, geven ons de unieke mogelijkheid om zowel onze geest als ons lichaam tegelijkertijd te onderzoeken, en begeleiden je op het pad naar begrip en innerlijke vrijheid.  

Microdosering kan de eerste stap naar genezing zijn.

Microdosering is de praktijk van het nemen van een zeer kleine (subperceptueel) dosis van een psychedelisch middel, bijvoorbeeld; 0,1-0,5g gedroogde paddo's of 1g magische truffels. Het is een ideale manier om psychedelica voorzichtig te integreren in je genezingsreis. Microdosering kan je openstellen voor het verkennen van jezelf - de minder comfortabele delen van jezelf - op een beheersbare manier. Langzaam kun je de lagen verwijderen die je op je plaats houden. Dit geeft je geest en je zenuwstelsel de ruimte, tijd en energie om te verwerken. Je bent in staat om uit je eigen weg te gaan. Hierna wil je misschien overgaan naar een volledige tripping dosis. Als u deze ervaring onderzoekt om een trauma te behandelen, dan moet dit gebeuren met een ervaren reis oppasser of therapeut bij de hand.

magische truffels zijn een populaire microdosis

Een gezonde levensstijl is de sleutel

Maar psychedelica zijn geen wondermiddel. Ze zijn een hulpmiddel, een bondgenoot, een medewerker aan je proces. Je moet ook het andere werk doen - zoals praten met een therapeut of counselor, en voor jezelf zorgen wat betreft dieet en levensstijl. Een goede nachtrust krijgen, niet tot 4 uur 's nachts shots drinken - alles wat je al weet!

Als je gezonde gewoonten en routines instelt en therapeutische steun krijgt, ben je gemakkelijker in staat om de helderheid en het inzicht die psychedelica kunnen bieden, te implementeren. Psychedelica kunnen je trauma aan het licht brengen, maar je moet de instrumenten kweken om het te verwerken. Zonder deze zullen de effecten van het psychedelicum minder effectief en duurzaam zijn. 

Foto door Aziz Acharki op Unsplash

Psychedelica en trauma: De wetenschap

Dus hoe slagen psychedelica, zoals psilocybine, erin om alle resultaten die we hierboven besproken hebben mogelijk te maken? Het is tijd om wetenschappelijk te worden...

Psychedelica blijken effectief en heilzaam te zijn bij de behandeling van trauma's en geestelijke gezondheid. Veel psychische aandoeningen - al dan niet veroorzaakt door een trauma - zoals depressieangst en OCD kan deels het gevolg zijn van iemands starre denkpatronen. Een overtuiging dat zijzelf, of de wereld, op een bepaalde manier zijn. 

De 5HT2A ReceptorDe 5HT2A receptor in de hersenen speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van cognitieve flexibiliteit. Activering van deze receptor bevordert een groter aanpassingsvermogen in zowel denkprocessen als lichamelijke reacties. Deze verhoogde flexibiliteit maakt de vorming van nieuwe neurale verbindingen mogelijk, wat het cognitieve aanpassingsvermogen in de hersenen bevordert. Hierdoor wordt het mogelijk om percepties te veranderen en nieuwe neurale paden te creëren, wat essentieel is voor het uitdagen en mogelijk veranderen van ingesleten overtuigingen en gedragspatronen die kunnen bijdragen aan geestelijke gezondheidsproblemen.

Foto door Hal Gatewood op Unsplash

Nieuwe neurale paden = nieuwe manieren van denken. Nieuwe mogelijkheden betekenen dat we mentaal niet langer gevangen zitten in de diepe groeven van oude gewoonten en overtuigingen. We zien dat er meer dan één manier van denken.

Het standaard modus netwerk

In onze hersenen zit het Default Mode Network (DMN) een netwerk dat zeer actief wordt wanneer we nadenken over het verleden of de toekomst, of wanneer we analyseren, ons afvragen en ons voorstellen op basis van ons begrip van de werkelijkheid. 

Als we psychedelica nemen, verbinden delen van de hersenen die gewoonlijk niet met elkaar communiceren zich met elkaar en beginnen met elkaar te 'praten'. Normaal gesproken worden drukke delen zoals het DMN stil en minder actief. Dit betekent dat er ruimte is voor andere perspectieven en gedachten om door te komen, in plaats van de overactieve ingesleten paden van het DMN. 

Psychedelica ondersteunen ook traumaverwerking door..:

  • Het signaleren van de 5HT2A receptor in de hersenendie op dezelfde manier werkt als serotonine, een chemische boodschapper. Ook werken in op de serotoninewegen in de hersenen, die verband houden met stemming, cognitie, hormonen en geheugen. 
  • De angstreactie van de amygdala in de hersenen. Dit betekent dat we beter in staat zijn om onze angsten onder ogen zien en trauma binnen een therapeutische setting. 
  • Bestrijding van ontstekingen in het lichaam. Chronische ontsteking door constante angst, die gepaard gaat met trauma, is rampzalig voor onze gezondheid
  • Verhoging van neurogenese en neuroplasticiteit. Dit is het vermogen van je hersenen om geconditioneerde overtuigingen, gewoonten en patronen te leren, af te leren en opnieuw aan te leren. Het groeien van nieuwe neurale paden betekent nieuwe gewoontes kweken. Dit is de sleutel tot een blijvende verandering in je leven. 
  • Het DMN reguleren. Psychedelica bevorderen ongebruikelijke verbindingen tussen hersengebieden, waardoor het default mode network (DMN) tot rust komt en er nieuwe perspectieven en gedachten kunnen ontstaan.

De risico's van het gebruik van Psychedelica voor Trauma

Psychedelica kunnen onthullen en versterken wat je diep begraven hebt. Dit betekent dat je trauma geactiveerd kan worden, wat zelfs als het is wat je wilt, moeilijk kan zijn. Daarom is het aan het begin van je helende reis van vitaal belang om samen te werken met een therapeut of gids die je vertrouwt. Als je je erg onzeker voelt, kun je voorlopig het beste zonder psychedelica verder gaan - maar je kunt het in de toekomst altijd heroverwegen als je je meer voorbereid voelt.

Foto door Christina @ wocintechchat.com op Unsplash

Het belang van integratie

De voordelen van het gebruik van psychedelica bij traumaverwerking komen het best tot hun recht als je je ervaring effectief integreert. Dit vereist voorbereiding en planning van de ervaring, het overwegen van je doelen en de reis om ze te bereiken. Zonder dit soort integratie is het mogelijk dat je de innerlijke veranderingen niet vasthoudt en terugvalt in oude gewoonten. Sommigen zeggen dat de psychedelische ervaring slechts 10% van de genezingsreis is, terwijl integratie 90% uitmaakt. 

Genezen van een trauma is vaak een moeilijke en uitdagende reis. Maar met de toenemend bewijs De transformerende capaciteit van psychedelica ondersteunend, is er veel ruimte voor hoop en optimisme. Psychedelica kunnen dienen als gidslichten, die ons innerlijk verlichten en ons in staat stellen om onze uitdagingen met nieuwe moed aan te gaan. De sleutel is om open te staan en bereid te zijn om hun potentieel te omarmen.

Concluderend kan gesteld worden dat het pad naar genezing met psychedelica optimistisch is en gekenmerkt wordt door diepgaande transformatie en nieuwe kracht, mits je het met bereidheid en intentie benadert.