A arvostelu julkaistiin tässä kuussa Journal of Psychiatric Practice tutkijat korostivat kasvavaa todistusaineistoa, joka osoittaa, että psilosybiini voisi olla tehokas masennuksen hoito. 

Tutkimuksen pääkirjoittaja, lääketieteen tohtori Amir Garakani totesi;

"Aikana, jolloin psykedeelisten aineiden potentiaalinen käyttö muuten vaikeasti hoidettavien häiriöiden tulosten parantamiseksi on yhä jännittävämpää, psykiatrit ja potilaat tarvitsevat näkökulmaa todisteiden nykytilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin." 

- Periaatteessa - olemme kaikki melko innoissamme mahdollisuudesta käyttää taikasienet mielenterveysongelmien hoitoon. Mutta, meidän on pidettävä katseemme silmällä todelliset todisteet, ennen kuin innostumme liikaa. 

No, onneksi, todisteet on juuri se, mitä Garakani ja kumppanit löysivät. Katsauksessaan he totesivat, että psilosybiinistä saatavat terapeuttiset vasteet ovat  "johtuvat voimakkaasta emotionaalisesta tai mystisestä kokemuksesta tai ainakin kulkevat käsi kädessä sen kanssa." 

Psilosybiini edistää psykologista joustavuutta

Tutkimukset viittaavat myös siihen, että psilosybiini johtaa lisääntyneeseen "avoimuus kokemuksille" sekä psykologinen joustavuus. Tämä auttaa potilaita "tarkastella uudelleen stereotyyppisiä näkökulmia ja siirtyä totuttujen ajattelumallien ulkopuolelle"..” - eli se toimii eräänlaisena nollausnappulana sisäistetyille negatiivisille uskomuksillemme ja käyttäytymisellemme. Psilosybiinin vaikutuksia koskevat tutkimukset viittaavat siihen, että se lisää aivoverkkojen välistä toimintaa ilman samanaikaista lisääntymistä yksittäisen verkon sisällä. Tällaiset muutokset aivoverkkojen joustavuudessa on yhdistetty masennusoireiden tehokkaaseen vähenemiseen. 

Creative Commonsin kautta

Suurin osa masennuksen hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä testataan psykoterapiaa saavilla henkilöillä. He saavat myös lääkkeeseen valmistavan kurssin. Psilosybiini ei ole poikkeus. Tämä on johtanut lukuisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat psykedeelien avustaman terapian tuloksia. Niitä voidaan sitten verrata muiden lääkekokeiden tuloksiin. 

Useita uusia psilosybiinikokeita on suunniteltu tehtäväksi

Tällä hetkellä on suunnitteilla tai käynnissä valtava määrä kliinisiä psilosybiinikokeita. Niiden kaikkien tavoitteena on saada hyväksyntä psykedeelisen yhdisteen käytölle. Näissä tutkimuksissa toivotaan tutkittavaksi sen käyttöä muun muassa masennushäiriössä, hoitoresistentissä masennuksessa, syöpään liittyvässä ahdistuneisuudessa ja PTSD:ssä. Tutkijat kirjoittivat;

 "Käynnissä olevien ja tulevien psilosybiinikokeiden suuri määrä ja laaja-alaisuus eivät ainoastaan osoita tiedeyhteisön kiinnostusta tätä lääkettä kohtaan, vaan myös psykedeelien potentiaalista terapeuttista roolia eri diagnoosien ja kliinisten alojen välillä." 

Kuva: Diane Serik on Unsplash

Muuttuvat mielet

Ja tämä kasvava tutkimuskukka on johtanut siihen, että psykedeeleihin suhtaudutaan nyt paljon avoimemmin ja ennakkoluulottomammin. Aikoinaan psykedeeleistä kysyttäessä vastausta väritti usein huumeiden vastaisen sodan propaganda. Nykyään uutiset psykedeelien renessanssista ovat kuitenkin muuttamassa ihmisten käsityksiä. 

Kolmasosa kyselyyn vastanneista aikuisista kiinnostunut psykedeelihoidosta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain tehdyn YouGovin kyselyn mukaan merkittävä osa eri ikäryhmien osallistujista olisi kiinnostunut kokeilemaan psilosybiiniä. He ilmaisivat kiinnostuksensa myös muihin nykyisin laittomiin huumeisiin, kuten MDMA:han, DMT:hen ja ketamiiniin. Kyselytutkimuksen tilasi Lindus Healthtutkimuksessa todettiin, että 36% 18-24-vuotiaista oli avoin ajatukselle. Myös 30% 25-49-vuotiaista oli kiinnostunut. 

Suuri osa brittiläisistä kärsii jatkuvista tai pitkäaikaisista mielenterveysongelmista. Mielenterveysjärjestö Mindin mukaan joka kuudes ihminen kokee jonkin yleisen mielenterveysongelman viikoittain Englannissa. 

Psilosybiini oli aine, jonka kokeilusta kaikki ikäryhmät olivat eniten kiinnostuneita. Sen jälkeen ainakin 18-24-vuotiaiden ikäryhmässä oli ketamiini ja sitten MDMA. 

Lindus Healthin toimitusjohtaja Michael Young kommentoi kyselyä;

"Olemme kiistatta keskellä mielenterveyskriisiä, sillä neljännes ihmisistä kärsii mielenterveysongelmista joka vuosi".. Nykyiset lähestymistapamme eivät näytä olevan läpäiseviä. Nämä uudet havainnot viittaavat siihen, että kaikenikäiset ihmiset ajattelevat samoin, ja noin kolmannes alle 50-vuotiaista on valmis kokeilemaan psykedeelien käyttöä hoidossa."

"Parhaillaan on jo käynnissä hyvin kehitettyjä ja menestyksekkäitä kokeita, joissa tutkitaan psilosybiinin kaltaisten yhdisteiden hyötyjä vakavista mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi.. Odotamme, että uusia kokeiluja käynnistyy, kun ihmiset eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa - ja ympäri maailmaa - omaksuvat entistä helpommin uusia, innovatiivisia lähestymistapoja mielenterveyden hallintaan."

Kuva: Shubham Dhage on Unsplash

Psykedeelien uusi huippuvuosi

Muutos voi todella tapahtua! Kun meillä on kuitit, jotka todistavat, että psilosybiinihoito toimii, se auttaa muuttamaan yleistä mielipidettä. Ja vastaavasti mielipiteiden muuttuminen tekee lisätutkimukset mahdollisemmiksi. Vuodesta 2023 näyttää tulevan jälleen psykedeelien huippuvuosi, ja tuskin olemme vielä syksyn kynnyksellä! Jännittäviä uutisia on varmasti tulossa lisää, ja voit pysyä ajan tasalla niistä kaikista täällä...