Ostoskori

Etsi
6600
Wholecelium
7k  
4.5/5
Näytä kaikki arvostelut

Ostoskori

Etsi
Oikeudellinen

Oikeudellinen

Oikeudellinen

Ehdot ja edellytykset

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä 7 ehtoa tilausta tehdessään:

  1. Tilaaminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Toimitamme kansainvälisesti (moniin maailman maihin), mutta emme voi seurata jokaista lakia (+ tulkintaa) joka ikisessä maassa joka ikisestä tuotteestamme. Asiakas suostuu olemaan vastuussa oman maansa lakien noudattamisesta. Siksi ostaja lupaa kaikissa tilanteissa olla esittämättä mitään oikeudellisia toimia/vaatimuksia verkkosivustoamme, yritystämme ja yrityksemme palveluksessa olevia henkilöitä kohtaan.
  2. Wholecelium takaa, että kaikki maksetut tilaukset lähetetään, pakataan kunnolla ja hienovaraisesti. Wholecelium ei kuitenkaan vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat artikkeliemme käytöstä, tilaamisesta tai toimittamisesta sinulle tai sinun toimesta. Valitettavasti Hollannin ulkopuoliset tulli- tai postisäännökset voivat puuttua asiaan ja aiheuttaa sen, että lähetys viivästyy useita päiviä tai ei saavu ollenkaan. Meillä on kuitenkin korkeat lähetysmenestysprosentit.
  3. Asiakkaat lupaavat, että he eivät myy tuotteitamme kaupallisesti (laillisesti tai ei-laillisesti). Herkkujen tarkoitus on vain henkilökohtainen valaistuminen ja jakaminen ystävien kesken (= lisätty maaliskuusta 2015 lähtien). Paitsi jos olet yritys, jolla on laillinen veronumero ja kaupallinen tunnus. Jos on syytä epäillä, että asiakkaan maksun/rahoituksen lähde on peräisin petollisesta alkuperästä tai että tuotteemme määränpää on eri kuin edellä kuvattu, tämä johtaa palvelun epäämiseen meidän puoleltamme sekä hyvitykseen.
  4. Wholecelium ei myy alaikäisille tai isoille vauvoille. Tilauksen tekijöiden on oltava vähintään 21-vuotiaita ja kyettävä ja haluttava lukemaan ja noudattamaan ohjeita huolellisesti. Tilauksen tekemällä asiakas ilmoittaa olevansa täysi-ikäinen. Jos meillä on syytä uskoa, että tämä ehto ei täyty, saatamme joutua pyytämään kopion henkilöllisyystodistuksesta.
  5. Lähetämme sen jälkeen, kun maksu on vastaanotettu. Lähetämme 4 kertaa viikossa.
  6. Wholeceliumin tuotteita ja palveluita sovelletaan Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti.
  7. Asiakas sitoutuu lukemaan verkkosivustollamme (ja muualla verkossa) olevat tuotetiedot ennen tilausta ja ennen tavaroiden käyttämistä tai kuluttamista. Wholecelium pitää kävijöille tiedottamista tuotteistaan yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan, mutta ei ole millään tavoin vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista, joita jokin tuote aiheuttaa henkilöille tai tavaroille, tuotteemme ostajalle. Sienten ottamiseen saattaa liittyä hyötyjen lisäksi myös mahdollisia riskejä. Epäselvissä tapauksissa pidättäytykää. 
    Vaikka yhä useammat ihmiset (myös akateemisessa maailmassa) uskovat, että sienet voivat viisaana käytettynä hyödyttää ihmisen elämää, tämä ei ole vielä hyväksytty näkemys valtavirran terveydenhuollossa. Siksi niin kauan kuin tuotteemme ovat vielä kiistanalaisia, Wholecelium ei esitä mitään "virallisia" lääketieteellisiä väitteitä.

Tuotteen laillisuus

Alankomaiden laki

Wholecelium on laillinen yritys, jolla on veronumero ja toimisto, aivan kuten muillakin vakavasti otettavilla yrityksillä. Jos tilaat verkkokaupastamme, myynti tapahtuu virallisesti Alankomaissa, koska yritys on rekisteröity sinne. Meidän on kunnioitettava Alankomaiden lakia, ja Alankomaiden laki kunnioittaa meitä takaisin. 

Magic Mushroom Grow Kit laillisuus 

Kasvatussarjat ovat 100% laillisia meille myytäväksi. Kasvatussarjamme eivät sisällä psilosybiiniä. Ne eivät ole sieniä - ne ovat itiöitä ja myseeliä. 

Magic tryffelit laillisuus

Taikatryffelit eivät kuulu minkään lain piiriin. Niiden myynti on 100% laillista. Tämä johtuu siitä, että tryffeli eroaa sienestä, eikä sitä mainita Alankomaiden oopiumilain valvottujen aineiden virallisen luettelon luettelossa. Näin ollen laillisuuden nojalla on kiellettyä määritellä tryffelit laittomiksi. Alankomaiden terveysministeri vahvisti tämän nimenomaisesti parlamentissa 9. helmikuuta 2009. 

Sclerotium Tampenensis eli maaginen tryffeli on Tampanensis-sienen maanalainen kasvualusta. Sclerotium Tampenensis on vapaasti saatavilla Alankomaissa. Joulukuun 1. päivänä 2008 uusi ministeriön asetus teki hallusinogeenisesta sienestä rangaistavan Alankomaissa. Tämä tapahtui siten, että Alankomaiden oopiumilain viralliseen valvottujen aineiden luetteloon lisättiin huomattava määrä nimettyjä sieniä. Yksi näistä uusista valvotuista sienistä on Tampanensis. Taikatryffeli itsessään ei kuitenkaan ole sieni. Se on ainoastaan Tampanensiksen maanalainen kasvualusta, josta sieni voi kasvaa. Tämän näkemyksen vahvistavat tutkijat, kuten Thom Kuyper, Wageningenin yliopiston sieniekologian ja -monimuotoisuuden professori. Tryffeli on erotettava sienestä. Lisäksi laillisuusperiaate on rikosoikeudellinen perusta. Tämä periaate takaa, että mikään ei ole rikos, ellei se ole laissa selvästi kielletty. Tämän vuoksi rikosoikeutta soveltava tuomioistuin ei saa koskaan tulkita rikosoikeudellista säännöstä laajasti. Sama pätee tryffeliin. Koska tryffeli eroaa tieteellisesti sienestä eikä sitä ole nimenomaisesti mainittu Alankomaiden oopiumilain virallisissa valvottujen aineiden luetteloissa, laillisuusperiaate kieltää niiden määrittelemisen laittomiksi. Alankomaiden terveysministeri vahvisti tämän 9. helmikuuta 2009 jälleen kerran nimenomaisesti parlamentissa.

Euroopan oikeus

EU:n kauppalainsäädännön mukaan jos tuote on laillinen yhdessä EU-maassa, se on laillinen kaikissa EU-maissa. Jos siis hallituksenne ei salli meidän tyyppisiä tuotteitamme: kielto on laittomia maassanne, ei meidän tuotteitamme. Tämä logiikka seuraa oikeuskäytännöstä, jolla absintti laillistettiin uudelleen EU:ssa. 

Tuotteemme ovat 100% laillisia Hollannissa. EU:n jäsenvaltioissa ei ole tullivalvonnassa etusijalla sienituotteiden etsiminen. Sienten terveysriskit ovat hyvin vähäiset verrattuna muihin huumeisiin, kuten alkoholiin tai kokaiiniin.

 

Kansainväliset sopimukset

Tryffeli eli Sclerotium Tampenensis ei ole minkään kansainvälisen yleissopimuksen, kuten vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen, valvonnassa. Kyseisen yleissopimuksen tarkoituksena ei ole koskaan ollut valvoa biologisia aineita, joista voitaisiin saada psykotrooppisia aineita (Wienissä 21. helmikuuta 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen selitys, Yhdistyneet Kansakunnat, New York, 1976/CN/7/589, luku Varaukset, artikla. 32 PSV (sub 5, s. 385). Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssissa, jossa käsiteltiin psykotrooppisia aineita koskevan pöytäkirjan hyväksymistä, keskusteltiin siitä, että psykotrooppisia aineita voi esiintyä monissa erilaisissa elävissä organismeissa, muun muassa sienissä, kaktuksissa, kaloissa ja pähkinöissä (Wienissä 2. helmikuuta 1971 pidetty kymmenes täysistunto, jossa keskusteltiin yleissopimusluonnoksen 6 artiklasta, pöytäkirjat 1971, nide II, s. 38/39). Kaikki pyrkimykset valvoa tätä voisivat johtaa kasvien ja eläinten tällä hetkellä arvaamattoman monimuotoisuuden sukupuuttoon ja tuhoutumiseen, ja sillä olisi ennalta arvaamattomia seurauksia elintarvikelainsäädännön kannalta. Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen laatijat varoittivat juuri näistä seurauksista. 

INCB tukee edelleen tätä yleissopimuksen tulkintaa. Kyseessä on Kansainvälinen huumausaineiden valvontalautakunta, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien huumausainepolitiikan vahtikoira. Jo 13. syyskuuta 2001 INCB:n sihteeri Herbert Schaepe kirjoitti Alankomaiden terveydenhuollon ylitarkastajalle: Kuten tiedätte, edellä mainittua ainetta sisältäviä sieniä kerätään ja käytetään väärin niiden hallusinogeenisten vaikutusten vuoksi. Kansainvälisen oikeuden mukaan psilosiinia ja psilosybiiniä sisältäviä kasveja (luonnonmateriaali) ei tällä hetkellä valvota psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen nojalla. Näin ollen näistä kasveista tehdyt valmisteet eivät ole kansainvälisen valvonnan alaisia, eikä niihin näin ollen sovelleta mitään vuoden 1971 yleissopimuksen artikloista. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka psilosiinia ja psylosybiiniä itsessään valvotaan yleissopimuksessa, tämä ei tarkoita sitä, että näitä aineita luonnostaan sisältävät kasvit olisivat myös yleissopimuksen valvonnan alaisia. 

Tämä INCB:n näkemys vahvistetaan sen viimeisimmässä, vuonna 2010 laaditussa raportissa, jossa todetaan seuraavaa: - Vaikka joitakin tiettyjen kasvien sisältämiä stimuloivia tai hallusinogeenisia ainesosia valvotaan vuoden 1971 yleissopimuksen nojalla, yhtään kasvia ei tällä hetkellä valvota kyseisen yleissopimuksen tai vuoden 1988 yleissopimuksen nojalla. Kyseisiä vaikuttavia aineita sisältävistä kasveista valmistetut valmisteet (esim. suun kautta nautittavaksi tarkoitetut keitokset) eivät myöskään ole kansainvälisen valvonnan piirissä. (-) Esimerkkejä tällaisista kasveista tai kasvimateriaalista ovat taikasienet (Psilocybe), jotka sisältävät psilosybiiniä ja psilosiinia (Kansainvälisen huumausaineiden valvontaelimen raportti vuodelta 2010, E/INCB/2010/1, julkaistu 2. maaliskuuta 2011, suositukset 284 ja 285).

Alankomaiden tuomioistuimet viittaavat psykotrooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen tulkitessaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Tämän seurauksena tuoreet sienet eivät olleet Alankomaiden huumausainelain valvonnassa ennen 1. joulukuuta 2008. Loppujen lopuksi rangaistusten määräämistä varten tarvittiin uutta kansallista lainsäädäntöä. INCB ilmaisee saman näkemyksen vuonna 2010 antamassaan raportissa, jossa se suosittelee jäsenvaltioita, joilla on ongelmia kasvimateriaalia väärinkäyttävien henkilöiden kanssa sen sisältämien hallusinogeenisten ainesosien vuoksi, harkitsemaan tällaisten kasvien valvontaa kansallisella tasolla. Tällaisten kasvien hallussapito ei ole rangaistavaa, ellei siitä ole säädetty aiemmassa laissa. Laillisuusperiaate on kansainvälisillä sopimuksilla suojattu perusihmisoikeus, jota myös Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden on kunnioitettava. Tämä tarkoittaa, että hallusinogeeniset sienet ovat laillisia, elleivät kansalliset lainsäätäjät tai tuomioistuimet ole nimenomaisesti asettaneet niitä rangaistaviksi. Sama koskee tryffeleitä, jotka erotetaan tieteellisesti sienistä. Alankomaiden esimerkki osoittaa, että tietyn hallusinogeenisen sienen saattaminen huumausainelain valvontaan ei tarkoita, että myös kyseisen sienen maanalainen kasvualusta, taikatryffeli, kuuluu kyseisen lain soveltamisalaan. Tästä syystä on suositeltavaa tarkistaa huolellisesti jokaisessa maassa, jossa haluat ostaa, myydä tai pitää hallussasi tryffeleitä, onko ne nimenomaisesti säädetty rangaistaviksi kansallisissa laeissa tai muissa säädöksissä. Niin kauan kuin näin ei ole, niiden on oletettava olevan vapaasti kaupan.

Yksityisyys

Vartioimme tietojasi

Wholecelium arvostaa yksityisyyttä yhtä paljon kuin sinäkin.

Siksi emme myy, vuokraa tai muulla tavoin jaa asiakkaidemme yhteystietoja muille osapuolille. Olemme rekisteröity yritys, joka tarjoaa vain laillisia tuotteita, ja siksi asiakkaamme ovat suojattuja rikkomuksilta tai Alankomaiden viranomaisten tarkastuksilta.

Käytämme suojattua tietopankkia, ja verkkokauppamme lomakkeet ovat SSL-suojattuja.

Tilaaminen Wholeceliumissa edellyttää, että asiakas antaa nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa. Voit käyttää lähetysosoitteessa mitä tahansa haluamaasi lempinimeä tai mitä tahansa toissijaista sähköpostia saadaksesi päivityksiä.

Haluatko kokea?

7k
4.5/5