Jaj ne, fizika óra!?!

A fotonok és más részecskék birodalmának felfedezése felidézheti a múltbeli érdektelenség emlékeit. Vagy akár szorongás a rettegett fizikaórákról. De ne féljetek, a kvantumfizika eltér a klasszikus fizika normáitól. A mikroszkopikus szinten, ahol a kvantumjelenségek kibontakoznak, van helye a filozófiának. Az ezen a területen végzett kísérletek értelmezései pedig sokfélék. Nem kell NASA-kötődésű tudósnak lenned ahhoz, hogy elmélyedj a kvantumfizikában.

Valójában ennek a bonyolult világnak a megértése bárki számára lenyűgöző lehet. Amint hamarosan felfedezzük, ez figyelemre méltóan illeszkedik a pszichedélia felfedezéséhez. Nem is beszélve a valóság szövetének feltárására irányuló törekvésről. Akár a kvantumfizikára, akár a pszichedelikus birodalomra vagy kíváncsi, ez a cikk neked szól!

Via Unsplash

Az alapok

Hogy egy példát mondjak arra, hogy a kvantumfizika hogyan lép túl a hagyományos tudományon, és hogyan jut el a rejtélyesebb filozófiai (és még pszichedelikus is) birodalmakban, felfedezhetünk néhány olyan kísérletet, amelyek a részecskék bizarr és váratlan természetét mutatják ezen a mikroszkopikus szinten. Az egyik alapvető kísérlet, amely ezt a bizarr viselkedést mutatja be, az a kettős rés kísérlet.

Képzeljük el, hogy van egy fal két résszel, és részecskéket, mondjuk elektronokat lövünk rá. Klasszikusan azt várhatnánk, hogy a fal mögötti képernyőn két sornyi elektront látunk, amelyek tükrözik a két rést. A klasszikus fizika szerint az elektronok az anyag részecskéi, és úgy is kell viselkedniük, mint a részecskéknek. Azonban amit megfigyelünk, az egy interferencia mintázat. Ez a csíkok mintázata a középponttól kifelé haladva csökkenő intenzitású. Nagyjából olyan, mint amit a hanghullámoknál várnánk. Ez a különös eredmény arra utal, hogy a részecskék kvantumszinten nemcsak részecskékként, hanem hullámokként is viselkednek.

Ami még ennél is elképesztőbb, hogy amikor a kísérletet megfigyelik, hogy melyik résen mennek át a részecskék, a minta ismét két vonallá alakul vissza! Ez azt sugallja, hogy valamilyen módon a tudatos figyelem közvetlenül befolyásolta a részecskék viselkedését. Mintha tudnák, hogy figyelik őket. Az áttörést jelentő kísérletet az egyik legalapvetőbb demonstrációként üdvözölték annak bemutatására, hogy a tudat hogyan lép kölcsönhatásba az anyaggal. A kísérlet a zászlóshajó kísérlet a kvantumfizikában.

Fotó: Robert Zunikoff on Unsplash

Mélyebb pillantás

Most, hogy az alapokkal már végeztünk, elérkeztünk az olyan fogalmak birodalmába, mint például hullám-részecske kettősség. A kvantumfizikában a részecskék a részecskék és a hullámok tulajdonságait egyaránt mutathatják. Nem arról van szó, hogy néha részecskeként, néha pedig hullámként viselkednek. Inkább mindkettő furcsa állapotában léteznek, amíg megfigyelésre nem kerül. Ez zavarba ejtően hangozhat, és jogosan. Kihívja a klasszikus felfogásunkat, ahol a tárgyak jellemzően vagy hullámok vagy részecskék, de nem mindkettő egyszerre.

A furcsaság ezzel még nem ért véget. Lépjen be a Heisenberg-féle bizonytalansági elv, Werner Heisenbergről elnevezve. Ez az elv azt állítja, hogy van egy határ, ameddig egy részecske bizonyos fizikai tulajdonságpárjait egyidejűleg nem ismerhetjük pontosan. Olyan tulajdonságokat, mint a helyzete és a lendülete. Ez azt jelenti, hogy kvantumszinten soha nem lehet teljes ismeretünk egy részecske tulajdonságairól, ami a valóság szerkezetébe egyfajta kiszámíthatatlanságot hoz.

Ebben a kvantumbirodalomban a részecskék egyszerre több állapotban is létezhetnek, ez a jelenség az ún. szuperpozíció. Ez megkérdőjelezi a klasszikus felfogásunkat, miszerint a tárgyak mindig jól meghatározott tulajdonságokkal rendelkeznek.

Nézzük meg összefonódás, olyan jelenség, amikor két vagy több részecske úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy az egyik részecske állapota a másik állapotától függ, függetlenül a köztük lévő távolságtól. Például az egyik módja annak, hogy összefonódott fotonok az, hogy egy lézerrel egy bizonyos típusú kristályra világítunk. A kristály a fotonok egy részét ketté fogja osztani - két olyan fotont hagyva maga után, amelyek együttes energiája és impulzusa megegyezik az eredeti fotonéval. A kettő most már összekapcsolódik, még akkor is, ha messze egymástól távol haladnak. Ezt a látszólag lehetetlen kapcsolatot a részecskék között már sokszor tesztelték, tudományos kísérletekkel igazolt és továbbra is a kvantumfizika egyik legérdekesebb aspektusa.

Mit jelent ez az egész?

Miközben belevágunk a kvantumos rejtélyek felfedezésébe, ne feledjük, hogy a világ kvantumszinten nem az, aminek a mindennapi tapasztalataink alapján látszik. Ez egy olyan hely, ahol az anyag részecskeként és hullámként is viselkedik, ahol bizonytalanság uralkodik, és ahol maga a megfigyelés is befolyásolja ezeknek az apró entitásoknak a viselkedését. Ez az alapja annak, hogy megértsük a kvantumfizika és a pszichedelikus élmények közötti mély összefüggéseket, ahol érzékelésünk határai új és elmebajos határok közé kerülnek. Talán önmagunk, az elme és a tudat mélyebb megismerésén keresztül elkezdhetjük megfejteni e furcsa szubatomi viselkedések értelmét.

Fotó: oskar holm on Unsplash

Fraktál-e a világ?

A kvantumfizika birodalma a fraktálminták, elektromágneses kölcsönhatások és rezgési rezonanciák világát rejti, amelyek a valóságunkat alakítják. A pszichedelikus utazások során a látómezőn megjelenő fraktálminták a kvantumvilág atomjainak, hullámainak és részecskéinek bonyolult táncára való fokozott érzékenység jele lehet. Ezek a látszólag a tudatos felfogóképességen túlmutató minták bepillantást engedhetnek az univerzumot irányító mögöttes struktúrákba, összekötve a kvantumfizika mikrokozmoszát a tudatos felfedezés makrokozmoszával.

Továbbá, a kvantumrendszerekben megfigyelt összefonódás, ahol a részecskék a távolságtól függetlenül azonnal hatnak egymásra, rezonál azzal az összekapcsolódással, amelyről az egyének gyakran beszámolnak a pszichedelikus élmények során. Az én és a környezet közötti határok feloldódása, amely a pszichedelikus utazások közös témája, a valóság kvantumszintű összefonódottsága iránti fokozott érzékenységet tükrözheti. Akár úgy érezzük, hogy az elménk akkora, mint az univerzum, akár úgy, hogy képesek vagyunk megérteni egy olyan apró dolog szerkezetét, mint a DNS, ahogy Crick is tette LSD-n, a tudatosság kiterjesztésének és a normális tudatos felfogáson túli dolgok iránti érzékenységnek a gondolata a pszichedelikus élmény közös jellemzője.

"Tizenkét órán át mozogtam a tér és az idő dimenzióiban. A felfoghatatlan érthetővé vált. A valóságok a valóságokon belül kivirágoztak és elhalványultak. A végtelenül nagytól a végtelenül kicsiig, a korlátlan és korlátlan elme hihetetlen mélységű és szépségű tájakon villant át... az idő megszűnt, nem volt múlt és jövő."

-Egy névtelen beszámoló egy pszilocibin gombás utazásról a NewScientist weboldalon...

A kapcsolatot alátámasztó bizonyítékok

A pszichedelikus kutatások és a kvantumfizika látszólag távoli világa szorosabban kapcsolódik egymáshoz, mint amennyire látszik. Hasonlóan a összefonódott részecskék, a két világ közötti kapcsolat túlmutat a jelenlegi megértési modelljeinken. Arra kényszerít bennünket, hogy átértékeljük definícióinkat és tényeinket. A pszichedelikus szerek hatására megváltozott tér- és időérzékelés, valamint az agy "kvantumfeldolgozás" lehetősége mind hozzájárulnak ehhez az egyedülálló kapcsolathoz.

Tekintsük meg az érzékelés szerepét ebben az összefüggésben. A pszichedelikus élmény gyakran jár együtt az érzékelés mélyreható megváltozásával, amely a valóság rejtett mintáit és rétegeit tárja fel. Hasonlóképpen, a kvantumfizikában a megfigyelő hatás azt sugallja, hogy a megfigyelés aktusa befolyásolhatja a részecskék viselkedését. Lehet, hogy a pszichedelikus szerek által kiváltott fokozott érzékelési érzékenység egyedülálló nézőpontot kínál a valóság mögöttes kvantumszerkezetének megfigyelésére? Ennek az összefüggésnek a feltárása világunk és önmagunk kiegyensúlyozottabb megértéséhez vezethet.

Kvantumfeldolgozás az agyban

Újabb tanulmányok azt sugallják, hogy az agy az információt kvantummechanika segítségével dolgozza fel, amit alátámasztanak a hasonlóságok a szubatomi részecskék és neuronok. A pszichedelikus szerek elősegítik az agyi régiók közötti fokozott összekapcsolódást és szinkronizációt, ami a kvantumfeldolgozással való kapcsolatra utal. Lehetséges, hogy a összefonódás, vagy hullám-részecske kettősség, agyunk gyorsabban képes feldolgozni az információt, mint ami e kvantumjelenségek nélkül lehetséges lenne. Agyunk a legerősebb processzor a Földön, így lenne értelme, hogy kvantumfolyamatokat használjon, és ez sok mindent megmagyarázna.

Fotó: Growtika on Unsplash

Túlvilági birodalmakban való navigálás

A kvantumszuperpozíció, a kvantummechanika egyik alapvető fogalma, megkérdőjelezi a klasszikus intuíciót, mivel lehetővé teszi, hogy a részecskék egyszerre több állapotban létezzenek, amíg meg nem figyelik őket. Bevezette Erwin Schrödinger, és a híres cat, a fogalom a részecskék hullám-részecske kettősségéből alakult ki, szemléltetve, hogy a részecskék egyszerre rendelkeznek részecske- és hullámjellemzőkkel. A hullámfüggvénnyel - egy matematikai képlettel, amelyet arra terveztek, hogy értelmet adjon ezeknek a bizarr részecskefizikai jelenségeknek - leírt részecske szuperpozícióban a lehetséges állapotok kombinációját jelenti. Megfigyeléskor a szuperpozíció egyetlen, a valószínűségek által meghatározott állapotba omlik össze.

Ez az elv létfontosságú a kvantumszámítógépeknél, ahol qubitek, a számítógépes információ "bitjeinek" kvantumváltozata, egyszerre létezhet 0 és 1 szuperpozícióban. Bár a szuperpozíció értelmezési kihívásokat vet fel, mert nem tudjuk pontosan kitalálni, hogyan értelmezzük ezeket a kvantumtesztek eredményeit, mégis szerves részét képezi a feltörekvő kvantumtechnológiáknak, és egyedülálló betekintést nyújt a részecskék bonyolult természetébe kvantumszinten.

A pszichedelikus élmények gyakran olyan birodalmakba vezetik az egyént, ahol az idő, a tér és a dimenziók mélyrehatóan megváltoznak. torzulások. A tripperek egy olyan valóságot érzékelnek, amely meghaladja a hétköznapokat, és gyakran többdimenziós élményként vagy olyan entitásokkal való találkozásként jelenik meg, amelyek látszólag túlmutatnak a standard fizika korlátain. Ezekben a pszichedelikus szerek által kiváltott módosult állapotokban egy sajátos szemléletmód jelenik meg, amely ritka lehetőséget nyújt olyan elképzelések megértésére, mint a részecskék szuperpozíciója, a kvantum szuperpozíció és az összefonódás.

Normál állapotban az elménk nehezen engedi el a klasszikus fizika fogalmait, de a pszichedelikus élmény során könnyebben felfüggeszti a hitetlenségét, hogy egy új perspektívát vagy a világ megértésének egy új módját lássa.

Fotó: Ethan Hoover on Unsplash

A további kutatások útjának egyengetése

A jelenlegi szellemi tájképet a megértésünk eredményei és az új ötletek felfedezésének esetleges akadályai közötti kényes egyensúly jellemzi. Az anyag és a fizika területén kétségtelenül jelentős előrelépést értünk el, és jelentős mértékben megfejtettük a világegyetem bonyolultságát. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy felismerjük tudásunk korlátait, különösen akkor, amikor szembesülünk a még feltérképezetlen területek hatalmas kiterjedésével, amelyek még mindig megmagyarázatlanok.

A tudás keresése során könnyen önelégülté válhatunk, és feltételezhetjük, hogy jelenlegi tudásunk a megértés csúcsát jelenti. A kvantumfizika határai és a pszichedelikus élmények által feltárt rejtélyes tájak azonban azt sugallják, hogy talán le kell mondanunk néhány előítéletünkről. Az anyag, a tömeg és a tudat érzékelésének kereteit újra kell értékelnünk ahhoz, hogy teljes mértékben felfoghassuk a tanulságokat, amelyeket ezek a szokatlan birodalmak kínálnak.

Fényes jövő

A kvantumfizika és a pszichedelikus szerek a bennük rejlő furcsaságukkal és a klasszikus intuícióval való szembeszegülésükkel megkérdőjelezik hagyományos nézeteink alapjait. A hullám-részecske kettősség, a szuperpozíció és a kvantumszintű összefonódás megkérdőjelezi azokat a newtoni bizonyosságokat, amelyek sokáig a fizikai világról alkotott felfogásunk alapját képezték. Ahhoz, hogy teljes mértékben elfogadjuk a kvantumfizika és a pszichedélia által nyújtott felismeréseket, talán el kell engednünk a megszokott fogalmak kényelmét, és nyitottnak kell lennünk arra a lehetőségre, hogy a valóság sokkal összetettebb és összefüggőbb, mint ahogyan eddig hittük.

Ez a hajlandóság a megértésünk újragondolására és kiigazítására nem a kudarc beismerése, hanem a tudományos kutatás dinamikus természetének bizonyítéka. Azzal, hogy elismerjük tudásunk hiányosságait és jelenlegi paradigmáink lehetséges korlátait, teret teremtünk új ötletek megjelenésének és a világegyetem rejtélyeinek mélyebb megértésének. A kvantum-elvek és a pszichedelikus szerek által kiváltott mélyreható élmények integrációja katalizátora lehet a paradigmaváltásnak, amely arra hív minket, hogy új perspektívákkal és alázattal fedezzük fel az ismeretlent, és felismerjük a még felfedezésre váró dolgok nagyságát.