In een recent onderzoek ontdekten onderzoekers dat psychedelische therapie pessimisme kan verminderen en gevoelens van optimisme kan verhogen. Deze bevinding komt voort uit het groeiende onderzoeksveld naar het gebruik van psychedelica voor de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie en angst. Een van de meest prominente kenmerken van aandoeningen zoals depressie is de 'pessimisme bias'. Dit verwijst naar de neiging van een persoon om de waarschijnlijkheid van slechte dingen die gebeuren te overschatten, terwijl de waarschijnlijkheid van goede dingen die gebeuren wordt onderschat. 

Psilocybine: Een remedie tegen pessimisme?

Als psilocybine (van paddo's en truffels) in staat is om deze pessimistische gevoelens te verminderen en tegelijkertijd het optimisme te verhogen, zou dit een grote bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van depressie, angst en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Het is ook intrigerend om na te denken over de voordelen die mensen die niet eens aan deze specifieke aandoeningen lijden zouden kunnen hebben. Iedereen voelt een soms een beetje downof zorgen over wat de toekomst brengt - dat hoort tenslotte bij het mens zijn. Maar zou het niet geweldig zijn om een helend hulpmiddel binnen handbereik te hebben, om je net een beetje meer zonneschijn te geven, een beetje meer lichtheid in je stap, om je door de dag heen te helpen? 

Foto door Nik op Unsplash

We kennen allemaal wel iemand die denkt dat hij of zij last heeft van 'pech'. Het kan je moeder zijn, je vriend, je partner, het kan zelfs jij. Het verwachten van negatieve resultaten en mislukkingen in het leven is een veel voorkomende uiting van pessimisme. Veel mensen hebben hier last van, maar het wordt vooral geassocieerd met depressie en angst. Voortdurend negatieve uitkomsten verwachten of negatieve ervaringen blijven herhalen kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid en lage eigenwaarde. Deze gevoelens zijn kenmerkend voor depressie. Constante catastrofering kan echter ook bijdragen aan intense angst. Daarom komen deze aandoeningen vaak samen voor. 

Dit soort negatieve gevoelens bestaan niet in een vacuüm. Ze beïnvloeden ook ons gedrag. Als de toekomst die je voor je ziet somber en leeg is, vol teleurstellingen, wat heeft het dan nog voor zin om het te proberen? Je kunt uiteindelijk te kampen krijgen met apathie, besluiteloosheid en terugtrekking. 

Foto door Eric Ward op Unsplash

Hoe meer optimisme goed kan zijn voor onze geestelijke gezondheid

Studies hebben aangetoond dat een hoger niveau van optimisme samenhangt met een lager niveau van stress. Er is ook een verband tussen meer optimisme en effectieve copingstrategieën, evenals meer sociale steun. (Zou dit kunnen zijn omdat optimistische mensen leuker zijn om mee om te gaan?) Dit alles beschermt tegen depressie. Wanneer ze geconfronteerd worden met de moeilijkheden van het leven, vermijden mensen die hoog scoren op het optimisme-front hopeloosheid, wat goede mentale gezondheidsresultaten bevordert.  

Optimisme wordt gekenmerkt door hoop op en vertrouwen in een positieve toekomst. Wanneer optimisten geconfronteerd worden met problemen - zoals de dagelijkse druk van werk, sociaal leven en verantwoordelijkheden - zullen ze deze met positieve emoties tegemoet treden. Dat wil niet zeggen dat optimistische mensen geen negatieve emoties ervaren zoals boosheid of frustratie. Maar over het algemeen verwachten ze wel dat alles goed zal komen. Pessimisten daarentegen verwachten negatieve uitkomsten die kunnen leiden tot verdriet en wanhoop. 

Optimisme wordt ook in verband gebracht met tal van positieve gedragskenmerken. Daartoe behoren een betere 'sociale gezondheid', d.w.z. het vermogen om met anderen om te gaan en zinvolle relaties met anderen aan te gaan, en minder alcohol- en drugsmisbruik. 

Foto door arash payam op Unsplash

Psilocybine kan de pessimisme-vooringenomenheid verminderen en optimisme verhogen

A 2018 studie van Robin Carhart-Harris en Taylor Lyons onderzocht het effect van psilocybine op vooroordelen over pessimisme. De proefpersonen waren 15 mensen met een behandelingsresistente depressie. Ze vertoonden elk een significant pessimisme bij aanvang. Deze vooringenomenheid was gerelateerd aan hoe ernstig hun depressieve symptomen waren. 

De patiënten vulden de voorspelling van toekomstige levensgebeurtenissen in. (POFLE) twee keer, eerst op de basislijn en vervolgens een week na hun psilocybine dosering. De patiënten kregen twee keer psilocybine toegediend - de eerste dosis was 10 mg en de tweede, een week later, 25 mg. 

De POFLE-taak vraagt deelnemers om te voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat bepaalde levensgebeurtenissen zich binnen een periode van 30 dagen zullen voordoen. Nadat ze deze voorspellingen hebben gedaan, wordt de werkelijke kans dat deze gebeurtenissen zich voordoen gerapporteerd. Dit geeft de onderzoekers een beeld van hoe pessimistisch of optimistisch de mentale houding van de deelnemers is, gebaseerd op hoe realistisch hun voorspellingen waren. 

Onderzoek toont aan dat de pessimistische vooringenomenheid van deelnemers significant afneemt

Opwindend genoeg werden in de POFLE taak die een week na de psilocybine behandeling werd uitgevoerd, de pessimistische vooringenomenheid en de depressieve symptomen bij patiënten significant verminderd. Bovendien was de afname van zowel pessimisme als depressie significant gecorreleerd. De onderzoekers merkten ook op dat de patiënten veel nauwkeuriger werden in hun voorspellingen van levensgebeurtenissen. Cathart-Harris en Lyons concludeerden dat "psilocybine met psychologische ondersteuning zou pessimistische vooroordelen bij TRD kunnen corrigeren, waardoor een positievere en nauwkeurigere kijk op de zaak mogelijk wordt."

Deze studie wordt ondersteund door eerder onderzoek. A 2016 studie keek naar de langetermijnresultaten voor de geestelijke gezondheid van kankerpatiënten die psilocybine kregen. De resultaten, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychofarmacologie toonde aan dat een hoge dosis psilocybine zorgde voor een toename in optimisme en een afname in angst. Dit bleek na 6 maanden aan te houden. 

Foto door Madison Oren op Unsplash

Kun je te optimistisch zijn?

Natuurlijk is een beetje pessimistisch realisme ook nodig om je te redden in deze wereld. Daarom heb je misschien een tweede (of derde) keuze universiteit. Daarom neem je een paraplu mee en zonnebrandcrème op vakantie. Maar als psilocybine ons eraan kan helpen herinneren dat er licht is, zelfs in de vaak grijze en verwarrende wereld waarin we ons bevinden, dan is het nemen van die stap naar optimisme net dat beetje makkelijker. Hoewel we het leven misschien moeilijk vinden of af en toe worstelen, verlicht de overtuiging dat dingen beter zullen worden het pad dat voor ons ligt.