Hvad er egodød?

Først og fremmest undrer de, der lige er kommet til os, sig måske over: Hvad er egodød? Her er en lille forklaring...

Hvad er Ego? 

Du ved sikkert, hvad et "ego" er. Vi har alle et. Det er vores identitetsfølelse - vores selvfølelse - som udvikler sig gennem hele livet. Det kontrollerer vores adfærd baseret på de normer og forventninger, vi møder i hverdagen, og hjælper os med at skabe vores identitet som individer. Men selvom egoet er meget nyttigt på mange måder, kan det også skabe problemer for os. 

Når vi ikke kan leve op til de forventninger, vores ego har opstillet - baseret på, hvad vi tror, samfundet forventer af os, eller endda de standarder, vi har sat for os selv - kan vi falde i angst eller depression. Vi isolerer os måske eller udvikler destruktive coping-mekanismer. 

Hvem er du, Scrabble-brikker?
Foto af Brett Jordan på Unsplash

Hvad er egodød?

Ego-død er en vigtig del af spirituel opvågnen. Det kan opnås via høje doser af visse psykedeliske stoffer, såsom LSD eller magiske svampe, såvel som transcendental meditation og andre spirituelle praksisser. Det er, når man opnår et så højt bevidsthedsniveau, at egoets jerngreb om vores liv midlertidigt løsnes. Egoet kan aldrig virkelig dø, så egoets død (eller jeg-opløsning/jeg-transcendens/jeg-tab) handler mere om at overskride egoet, at kunne se de regler, der holder os på plads og former vores personlige identitet, fra et fugleperspektiv. 

På den måde får vi mulighed for at se os selv og vores liv objektivt. Det kan hjælpe os med at identificere de ændringer, vi er nødt til at foretage for at opnå forståelse, helbredelse og lykke. Udtrykket "egodød" blev opfundet af Freud, men lad dig ikke afskrække af det. For mange mennesker er egodøden et sandt vendepunkt, som nogle endda beskriver som en frelse der hjalp dem med at genskabe kontakten til sig selv og til omverdenen. (Læs hele vores Ego død - forklaring her)

person med lysende hoved
via Creative Commons

De 7 stadier af egoets død

Egoets død siges at have syv stadier - ikke ulig den 7 stadier af sorg efter et 'fysisk' dødsfald. Det er fordi - for at gentage - egodød ikke er nogen joke. Det handler om at opdage sit sande jeg, som måske gemmer sig under lag på lag af falske overbevisninger og angst. Det er en afklædning og nedbrydning af mure - hvorefter du kan bygge dig selv op igen. At kende stadierne og senere tegnene kan hjælpe dig med at forstå og byde processen velkommen. 

Fase 1: Den spirituelle opvågnen

Den første fase er processen med at "vågne op". Erkendelsen af, at tingene ikke er i orden, og at noget må gøres. Denne følelse af usikkerhed kan få nogle til at føle sig ængstelige eller deprimerede - en slags eksistentiel krise. 

Fase 2: 'Sjælens mørke nat'

Det er velkendt, at "sjælens mørke nat" er en tid med ekstreme spørgsmål og smertefuld bearbejdning før den endelige "frelse". Selvom det er svært, er det en nødvendig fase på din vej til forandring. 

Fase 3: Den spirituelle søgen begynder

Det er her, du begynder at søge lindring fra din åndelige omvæltning. Du indser, at der må gøres noget for at gøre en ende på dine lidelser - og du er den eneste, der kan gøre det. 

Fase 4: Oplysning

Det er det øjeblik, hvor vi transcenderer egoet og får mulighed for at træde frem som vores lysende sande selv. Dette øjeblik kan være skræmmende. Du kan få et lille glimt ind i din bevidsthed, du kan blive ramt af en bølge af din egen ubetydelighed - og den glædelige frihed, det medfører. 

Fase 5: Sjælens vækst

Dette er en fase med vækst og erkendelse. Erkendelsen af, at vi har siddet fast i en cyklus af angst, frygt og irrationalitet på grund af vores ego. Det handler om fokus og selvdisciplin - at nu, hvor vi har haft disse erkendelser, må der gøres noget. 

Fase 6: Afskalning af huden

Den sjette fase handler om at "fælde sin hud". Det indebærer at opgive alt det, du indser er overflødigt og ikke en del af den, du virkelig er. Negative adfærdsmønstre og uvenlig selvsnak, overbevisninger, der begrænser, hvad du føler, du kan gøre, være eller opnå. Her skaber du plads til nye overbevisninger og ny adfærd. 

Fase 7: At finde sig selv

Dette er afslutningen på din søgen, kulminationen på din oplevelse. Du har lært, at alt det, du troede, du havde brug for, hele tiden har været inden i dig. Du anerkender dit ego som et redskab, men du ved, at det ikke er sådan, du måler dig selv som person.  

De 5 afslørende tegn på, at du gennemgår egoets død

Så nu kender du de stadier, som man skal igennem for at få en "ordentlig" eller "fuldstændig" egodød - selvom disse altid vil se lidt forskellige ud for hver person. Men når man faktisk er "i" det, dybt inde i processen, kan det være meget overvældende. Heldigvis kan du identificere, om du er ved at gennemgå processen, ved at se på disse 5 tegn.

Når man tripper *hårdt*, er det selvfølgelig svært at tænke klart. Og i perioden efter kan det føles, som om du er begravet i en sump af forvirrende følelser og åbenbaringer. Men ved at lære og integrere disse tegn vil det blive lettere for dig at nå dem, når du er dybt nede i din oplevelses hav. 

Foto af Harry Quan på Unsplash

Tegn 1: Du er dybt inde i en 'sjælens mørke nat'

Som vi diskuterede ovenfor, er "sjælens mørke nat" bunden, når det gælder indre uro. Hvis du har det sådan, kan du være i begyndelsen af din ego-dødsrejse. 

Tegn 2: Du ønsker at blive spirituel

I kølvandet på dit egos død, eller i tiden op til du tager dette spring, kan du finde dig selv draget mod mere spirituelle praksisser. Det kan være mediation, yoga, åndedrætsarbejde, holistisk medicin og psykonautisk udforskning. Det viser, at du er søgende, åben og ivrig efter spirituel forandring. 

Foto af Marcos Paulo Prado på Unsplash

Tegn 3: Du er "vågen

Du er vågen, du er tunet ind, du er blevet bevidst. Du har set objektivt, hvordan dit ego kan have haft negativ indflydelse på dine handlinger og den måde, du lever dit liv på. At begynde at kunne adskille dig selv fra dit ego viser, at du er godt på vej. Det er svært at forklare, men i din mavefornemmelse vil du bare "vide det". 

Tegn 4: Dine prioriteter har ændret sig 

Du har måske fået nye prioriteter. Du er mindre interesseret i at opbygge et "offentligt image", du er måske mere interesseret i selvomsorg eller i at lytte til en ven. Du behøver ikke længere at søge bekræftelse, og dine handlinger afspejler dette. 

Tegn 5: Du føler dig forbundet med en "højere magt

Når du transcenderer dit ego, bliver du mere porøs over for verden omkring dig. I stedet for den isolation, du tidligere følte, føler du en glødende forbindelse og enhed med universet og alt i det. Fra folk på gaden til urterne, der vokser i din have, til stjernerne på en klar nat - du føler, at du er en del af det hele. 

Foto af Omkar Jadhav på Unsplash